Gunnarsberga

Integritetspolicy


När du använder [ Gunnarsberga, Sundbyvägen 119, 68690 Sundby], våra tjänster i vår webbshop så anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används.

1. Information som vi samlar in
Vi tillhandahåller uppgifter som du frivilligt uppger när du gör en beställning.
När du handlar hos oss ber vi dig om personuppgifter, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress. Dessa uppgifter används till att sköta kundförhållandet och leverera och behandla samt arkivera beställningar.
Vi sparar information om vilka produkter du köper för statistiska ändamål.

Den rättsliga grunden för att få behandla personuppgifter utgörs av avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse. I behandlingen av personuppgifterna har vi beaktat villkoren i EU:s personuppgiftsförordning från och med 25.5.2018.


Hur vi använder information som vi samlar in
Information som vi samlar in från webbshop används för att sköta kundförhållandet samt behandla och leverera beställningar.


Överlåtelse av information
Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför GUNNARSBERGA förutom i följande situationer för att kunna genomföra vår verksamhet, Logistik och Betalningstjänster.

Kundens rättigheter

Som kund har du rätt att granska, korrigera, annullera ditt medgivande och kräva att vi raderar dina uppgifter.